ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛ Οι συμμετέχοντες στην έρευνα έχουν δωρεάν πρόσβαση σε αρχείο που περιέχει πάνω από 100 εκθέσεις PMI , οι οποίες προέρχονται από έρευνες που διεξάγονται σε περισσότερες από 30 χώρες

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία της εταιρείας σας χρησιμοποιώντας το ακόλουθο έντυπο. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την S&P Global για τη διαχείριση της συνολικής δομής του πάνελ της έρευνας και την εγγύηση ότι αντιπροσωπεύεται πλήρως η οικονομία η οποία μελετάται.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για την S&P Global.Όλα τα στοιχεία των συμμετεχόντων στην έρευνα παραμένουν εμπιστευτικά και ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Οι πληροφορίες που παρέχετε παρακάτω θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την εκπόνηση των δεδομένων PMI.

Έντυπο εγγραφής στην έρευνα

Όνομα
Τίτλος
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Αριθμός τηλεφώνου
Επωνυμία εταιρείας
Χώρα
Ιστοσελίδα
Παρακαλούμε περιγράψτε την κύρια δραστηριότητα της εταιρείας σας
Αριθμός των εργαζομένων
Ετήσιος κύκλος εργασιών (εγχώριο νόμισμα,  προαιρετικά)
Διεύθυνση
Ταχυδρομικός Κώδικας