Uczestnictwo w badaniach Uczestnicy badań uzyskują bezpłatny dostęp do biblioteki raportów z ponad 100 badań przeprowadzanych w ponad 30 krajach

Proszę podać dane firmy korzystając z poniższego formularza. Informacje te są niezbędne dla S&P Global do poprawnego sklasyfikowania Państwa firmy na panelu i upewnienia się, że jest ona reprezentatywna dla monitorowanej gospodarki.

Prywatność jest niezmiernie ważna dla S&P Global. Wszystkie dane dotyczące uczestników badań są poufne i nie są ujawniane osobom trzecim. Poniższe informacje będą wykorzystane wyłącznie do produkcji danych PMI.

Formularz dotyczący uczestnictwa w badaniach

Imię i nazwisko
Stanowisko
Email
Numer telefonu
Nazwa firmy
Kraj
Strona internetowa
Proszę opisać główną działalność firmy
Liczba pracowników
Roczne obroty (lokalna waluta, opcjonalnie)
Adres
Kod pocztowy