Những lợi ích của thành viên nhóm điều tra Các thành viên tham gia khảo sát được tiếp cận miễn phí vào thư viện chứa hơn 100 báo cáo PMI được lập từ các cuộc khảo sát tiến hành ở hơn 30 quốc gia.

Hãy nhập thông tin về công ty của bạn bằng mẫu khai dưới đây. Thông tin này là cần thiết để S&P Global quản lý cơ cấu tổng thể của nhóm khảo sát nhằm bảo đảm nhóm này là đại diện của nền kinh tế đang được xem xét

Thông tin cá nhân của bạn là điều quan trọng đối với S&P Global. Tất cả thông tin về thành viên tham gia khảo sát được giữ bí mật, và không bao giờ được tiết lộ cho các bên thứ ba. Thông tin được cung cấp dưới đây sẽ chỉ được dùng để tạo ra các dữ liệu PMI.

Mẫu đơn xin làm thành viên nhóm khảo sát

Tên
Chức danh công việc
Email
Số điện thoại
Tên Công ty
Quốc gia
Website
Hãy mô tả bản chất hoạt động kinh doanh chính của công ty bạn
Số lượng nhân viên
Doanh thu hàng năm (bằng đồng nội tệ, không bắt buộc)
Địa chỉ
Mã bưu điện/ZIP