Toàn cầu PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg8: 49.3 ▼
Mỹ PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg9: 49.3 ▲
Trung Quốc PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg8: 53.0 ▼
Khu vực đồng Euro PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg9: 48.2 ▼
Nhật Bản PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg8: 49.4 ▼
Vương quốc Anh PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg9: 48.4 ▼
ASEAN PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 52.3 ▲
Australia PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg9: 53.9 ▼
Áo PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 48.8 ▼
Brazil PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 51.9 ▼
Canada PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 48.7 ▼
Trung Quốc PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 49.5 ▼
Cộng hòa Séc PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 46.8
Ai Cập PMI Thg8: 47.6 ▲
Khu vực đồng Euro PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg9: 48.5 ▼
Pháp PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg9: 47.8 ▼
Đức PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg9: 48.3 ▼
Toàn cầu PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 50.3 ▼
Hy Lạp PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 48.8 ▼
Hồng Kông PMI Thg8: 51.2 ▼
Ấn Độ PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 56.2 ▼
In-đô-nê-xia PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 51.7 ▲
Cộng hòa Ireland PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 51.1 ▼
Ý PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 48.0 ▼
Nhật Bản PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 51.5 ▼
Kenya PMI Thg8: 44.2 ▼
Lebanon PMI Thg8: 50.1 ▲
Ma-lai-xi-a PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 50.3 ▼
Mê-hi-cô PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 48.5
Myanmar PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 46.5
Hà Lan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 52.6 ▼
Nigeria PMI Thg8: 52.3 ▼
Philippines PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 51.2 ▲
Ba Lan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 40.9 ▼
Nga PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 51.7 ▲
Ả-rập Xê-út PMI Thg8: 57.7 ▲
Xing-ga-po PMI Thg8: 56.0 ▼
Nam Phi PMI Thg8: 51.7 ▼
Hàn Quốc PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 47.6 ▼
Tây Ban Nha PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 49.9 ▲
Đài Loan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 42.7 ▼
nước Thái Lan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 53.7 ▲
Thổ Nhĩ Kỳ PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 47.4 ▲
Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất PMI Thg8: 56.7 ▲
Vương quốc Anh PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg9: 48.5 ▲
Mỹ PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg9: 51.8 ▲
Việt Nam PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg8: 52.7 ▲