Kalendarz PMI Dane PMI pulikowane są każdego miesiąca z wyprzedzeniem w stosunku do oficjalnych danych gospodarczych.

Standardowy miesięczny grafik dla badań PMI publikowanych przez IHS Markit jest następujący:

  • PMI sektora przemysłowego: pierwszy roboczy dzień miesiąca
  • PMI sektora usług: trzeci roboczy dzień miesiąca
  • PMI całej gospodarki: trzeci roboczy dzień miesiąca

Daty publikacji podawane są w czasie UTC.

Kalendarz PMI

  • Nadchodzące
2022
4 lipca
13:30 UTCS&P Global Canada Manufacturing PMI
23:00 UTCS&P Global Australia Services PMI
5 lipca
00:01 UTCAIB Ireland Services PMI
00:30 UTCau Jibun Bank Japan Services PMI
00:30 UTCS&P Global Singapore PMI
01:45 UTCCaixin China General Services PMI
04:15 UTCS&P Global Saudi Arabia PMI
04:15 UTCS&P Global United Arab Emirates PMI
05:00 UTCS&P Global India Services PMI
06:00 UTCTengri Partners Kazakhstan Services PMI
06:00 UTCStandard Bank Mozambique PMI
06:00 UTCS&P Global Russia Services PMI
06:00 UTCStanbic Bank Uganda PMI
07:15 UTCS&P Global South Africa PMI
07:15 UTCS&P Global Spain Services PMI
07:30 UTCStanbic Bank Kenya PMI
07:45 UTCS&P Global Italy Services PMI
07:50 UTCS&P Global France Services PMI
07:55 UTCS&P Global Germany Services PMI
08:00 UTCS&P Global Eurozone Composite PMI
08:00 UTCBLOM Lebanon PMI
08:30 UTCS&P Global / CIPS UK Services PMI
09:00 UTCS&P Global Ghana PMI
09:00 UTCQatar Financial Center PMI
13:00 UTCS&P Global Brazil Services PMI
23:01 UTCScottish Widows UK Household Finance Index
6 lipca
00:30 UTCS&P Global Hong Kong SAR PMI
04:15 UTCS&P Global Egypt PMI
07:30 UTCS&P Global Eurozone Construction PMI
07:30 UTCS&P Global France Construction PMI
07:30 UTCS&P Global Germany Construction PMI
07:30 UTCS&P Global Italy Construction PMI
08:30 UTCS&P Global Europe Sector PMI
08:30 UTCS&P Global Eurozone Productivity PMI
08:30 UTCS&P Global / CIPS UK Construction PMI
13:45 UTCS&P Global US Services PMI
13:45 UTCS&P Global US Sector PMI
15:00 UTCJPMorgan Global Composite PMI
7 lipca
00:30 UTCS&P Global Asia Sector PMI
06:00 UTCHalifax House Price Index
08:30 UTCS&P Global Sector PMI
08:30 UTCStanbic Bank Zambia PMI
8 lipca
00:01 UTCKPMG / REC UK Report on Jobs
00:01 UTCRoyal Bank of Scotland Report on Jobs
00:01 UTCS&P Global / REC UK Report on Jobs: London
00:01 UTCS&P Global / REC UK Report on Jobs: Midlands
00:01 UTCS&P Global / REC UK Report on Jobs: North
00:01 UTCS&P Global / REC UK Report on Jobs: South
08:00 UTCS&P Global Steel Users PMI
08:00 UTCS&P Global Copper Users PMI
08:00 UTCS&P Global Aluminium Users PMI
08:30 UTCS&P Global Electronics PMI
10 lipca
23:01 UTCNatwest UK Regional PMI
23:01 UTCRoyal Bank of Scotland PMI
23:01 UTCUlster Bank Northern Ireland PMI
11 lipca
00:01 UTCBNP Paribas Real Estate Ireland Construction PMI
13 lipca
04:15 UTCS&P Global Dubai PMI
17 lipca
23:01 UTCS&P Global Brazil Business Outlook
23:01 UTCS&P Global China Business Outlook
23:01 UTCS&P Global Europe Business Outlook
23:01 UTCS&P Global France Business Outlook
23:01 UTCS&P Global Germany Business Outlook
23:01 UTCS&P Global Business Outlook
23:01 UTCS&P Global India Business Outlook
23:01 UTCS&P Global Italy Business Outlook
23:01 UTCS&P Global Japan Business Outlook
23:01 UTCS&P Global Ireland Business Outlook
23:01 UTCS&P Global Russia Business Outlook
23:01 UTCS&P Global Spain Business Outlook
23:01 UTCS&P Global UK Business Outlook
23:01 UTCS&P Global US Business Outlook
20 lipca
23:01 UTCIPA UK Bellwether Report
21 lipca
23:00 UTCS&P Global Flash Australia Composite PMI
22 lipca
00:30 UTCau Jibun Bank Flash Japan Composite PMI
07:15 UTCS&P Global Flash France Composite PMI
07:30 UTCS&P Global Flash Germany Composite PMI
08:00 UTCS&P Global Flash Eurozone Composite PMI
08:30 UTCS&P Global / CIPS Flash UK Composite PMI
13:45 UTCS&P Global Flash US Composite PMI
14:00 UTCS&P Global Investment Manager Index
27 lipca
08:00 UTCUnicredit Bank Austria Manufacturing PMI
31 lipca
23:00 UTCS&P Global Australia Manufacturing PMI
1 sierpnia
00:01 UTCAIB Ireland Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global ASEAN Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Indonesia Manufacturing PMI
00:30 UTCau Jibun Bank Japan Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Malaysia Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Myanmar Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Philippines Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global South Korea Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Taiwan Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Thailand Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Vietnam Manufacturing PMI
01:45 UTCCaixin China General Manufacturing PMI
05:00 UTCS&P Global India Manufacturing PMI
06:00 UTCTengri Partners Kazakhstan Manufacturing PMI
06:00 UTCS&P Global Russia Manufacturing PMI
07:00 UTCNevi Netherlands Manufacturing PMI
07:00 UTCS&P Global Poland Manufacturing PMI
07:00 UTCS&P Global PMI Polski Sektor Przemysłowy
07:00 UTCIstanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI
07:15 UTCS&P Global Spain Manufacturing PMI
07:30 UTCS&P Global Czech Republic Manufacturing PMI
07:45 UTCS&P Global Italy Manufacturing PMI
07:50 UTCS&P Global France Manufacturing PMI
07:55 UTCS&P Global / BME Germany Manufacturing PMI
08:00 UTCS&P Global Eurozone Manufacturing PMI
08:00 UTCS&P Global Greece Manufacturing PMI
08:30 UTCS&P Global / CIPS UK Manufacturing PMI
08:45 UTCStanbic IBTC Bank Nigeria PMI
13:00 UTCS&P Global Brazil Manufacturing PMI
13:30 UTCS&P Global Canada Manufacturing PMI
13:45 UTCS&P Global US Manufacturing PMI
14:30 UTCS&P Global Mexico Manufacturing PMI
15:00 UTCDavivienda Colombia Manufacturing PMI
15:00 UTCS&P Global PMI Commodity Price & Supply Indicators
15:00 UTCJPMorgan Global Manufacturing PMI