LỊCH BAN HÀNH PMI Dữ liệu PMI được phát hành hàng tháng, sớm hơn so với các dữ liệu kinh tế chính thức có thể so sánh.

Lịch ban hành hàng tháng chuẩn cho các cuộc khảo sát PMI của IHS Markit như sau:

  • PMI lĩnh vực sản xuất: ngày làm việc đầu tiên
  • PMI lĩnh vực dịch vụ: ngày làm việc thứ ba
  • PMI toàn bộ nền kinh tế: ngày làm việc thứ ba

Thời gian ban hành là theo giờ UTC.

Lịch ban hành PMI

  • Sắp tới
2022
4 Tháng Bảy
13:30 UTCS&P Global Canada Manufacturing PMI
23:00 UTCS&P Global Australia Services PMI
5 Tháng Bảy
00:01 UTCAIB Ireland Services PMI
00:30 UTCau Jibun Bank Japan Services PMI
00:30 UTCS&P Global Singapore PMI
01:45 UTCCaixin China General Services PMI
04:15 UTCS&P Global Saudi Arabia PMI
04:15 UTCS&P Global United Arab Emirates PMI
05:00 UTCS&P Global India Services PMI
06:00 UTCTengri Partners Kazakhstan Services PMI
06:00 UTCStandard Bank Mozambique PMI
06:00 UTCS&P Global Russia Services PMI
06:00 UTCStanbic Bank Uganda PMI
07:15 UTCS&P Global South Africa PMI
07:15 UTCS&P Global Spain Services PMI
07:30 UTCStanbic Bank Kenya PMI
07:45 UTCS&P Global Italy Services PMI
07:50 UTCS&P Global France Services PMI
07:55 UTCS&P Global Germany Services PMI
08:00 UTCS&P Global Eurozone Composite PMI
08:00 UTCBLOM Lebanon PMI
08:30 UTCS&P Global / CIPS UK Services PMI
09:00 UTCS&P Global Ghana PMI
09:00 UTCQatar Financial Center PMI
13:00 UTCS&P Global Brazil Services PMI
23:01 UTCScottish Widows UK Household Finance Index
6 Tháng Bảy
00:30 UTCS&P Global Hong Kong SAR PMI
04:15 UTCS&P Global Egypt PMI
07:30 UTCS&P Global Eurozone Construction PMI
07:30 UTCS&P Global France Construction PMI
07:30 UTCS&P Global Germany Construction PMI
07:30 UTCS&P Global Italy Construction PMI
08:30 UTCS&P Global Europe Sector PMI
08:30 UTCS&P Global Eurozone Productivity PMI
08:30 UTCS&P Global / CIPS UK Construction PMI
13:45 UTCS&P Global US Services PMI
13:45 UTCS&P Global US Sector PMI
15:00 UTCJPMorgan Global Composite PMI
7 Tháng Bảy
00:30 UTCS&P Global Asia Sector PMI
06:00 UTCHalifax House Price Index
08:30 UTCS&P Global Sector PMI
08:30 UTCStanbic Bank Zambia PMI
8 Tháng Bảy
00:01 UTCKPMG / REC UK Report on Jobs
00:01 UTCRoyal Bank of Scotland Report on Jobs
00:01 UTCS&P Global / REC UK Report on Jobs: London
00:01 UTCS&P Global / REC UK Report on Jobs: Midlands
00:01 UTCS&P Global / REC UK Report on Jobs: North
00:01 UTCS&P Global / REC UK Report on Jobs: South
08:00 UTCS&P Global Steel Users PMI
08:00 UTCS&P Global Copper Users PMI
08:00 UTCS&P Global Aluminium Users PMI
08:30 UTCS&P Global Electronics PMI
10 Tháng Bảy
23:01 UTCNatwest UK Regional PMI
23:01 UTCRoyal Bank of Scotland PMI
23:01 UTCUlster Bank Northern Ireland PMI
11 Tháng Bảy
00:01 UTCBNP Paribas Real Estate Ireland Construction PMI
13 Tháng Bảy
04:15 UTCS&P Global Dubai PMI
17 Tháng Bảy
23:01 UTCS&P Global Brazil Business Outlook
23:01 UTCS&P Global China Business Outlook
23:01 UTCS&P Global Europe Business Outlook
23:01 UTCS&P Global France Business Outlook
23:01 UTCS&P Global Germany Business Outlook
23:01 UTCS&P Global Business Outlook
23:01 UTCS&P Global India Business Outlook
23:01 UTCS&P Global Italy Business Outlook
23:01 UTCS&P Global Japan Business Outlook
23:01 UTCS&P Global Ireland Business Outlook
23:01 UTCS&P Global Russia Business Outlook
23:01 UTCS&P Global Spain Business Outlook
23:01 UTCS&P Global UK Business Outlook
23:01 UTCS&P Global US Business Outlook
20 Tháng Bảy
23:01 UTCIPA UK Bellwether Report
21 Tháng Bảy
23:00 UTCS&P Global Flash Australia Composite PMI
22 Tháng Bảy
00:30 UTCau Jibun Bank Flash Japan Composite PMI
07:15 UTCS&P Global Flash France Composite PMI
07:30 UTCS&P Global Flash Germany Composite PMI
08:00 UTCS&P Global Flash Eurozone Composite PMI
08:30 UTCS&P Global / CIPS Flash UK Composite PMI
13:45 UTCS&P Global Flash US Composite PMI
14:00 UTCS&P Global Investment Manager Index
27 Tháng Bảy
08:00 UTCUnicredit Bank Austria Manufacturing PMI
31 Tháng Bảy
23:00 UTCS&P Global Australia Manufacturing PMI
1 Tháng Tám
00:01 UTCAIB Ireland Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global ASEAN Manufacturing PMI
00:30 UTCPMI ngành Sản xuất ASEAN của S&P Global
00:30 UTCS&P Global Indonesia Manufacturing PMI
00:30 UTCau Jibun Bank Japan Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Malaysia Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Myanmar Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Philippines Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global South Korea Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Taiwan Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Thailand Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Vietnam Manufacturing PMI
00:30 UTCPMI ngành Sản xuất Việt Nam của S&P Global
01:45 UTCCaixin China General Manufacturing PMI
05:00 UTCS&P Global India Manufacturing PMI
06:00 UTCTengri Partners Kazakhstan Manufacturing PMI
06:00 UTCS&P Global Russia Manufacturing PMI
07:00 UTCNevi Netherlands Manufacturing PMI
07:00 UTCS&P Global Poland Manufacturing PMI
07:00 UTCIstanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI
07:15 UTCS&P Global Spain Manufacturing PMI
07:30 UTCS&P Global Czech Republic Manufacturing PMI
07:45 UTCS&P Global Italy Manufacturing PMI
07:50 UTCS&P Global France Manufacturing PMI
07:55 UTCS&P Global / BME Germany Manufacturing PMI
08:00 UTCS&P Global Eurozone Manufacturing PMI
08:00 UTCS&P Global Greece Manufacturing PMI
08:30 UTCS&P Global / CIPS UK Manufacturing PMI
08:45 UTCStanbic IBTC Bank Nigeria PMI
13:00 UTCS&P Global Brazil Manufacturing PMI
13:30 UTCS&P Global Canada Manufacturing PMI
13:45 UTCS&P Global US Manufacturing PMI
14:30 UTCS&P Global Mexico Manufacturing PMI
15:00 UTCDavivienda Colombia Manufacturing PMI
15:00 UTCS&P Global PMI Commodity Price & Supply Indicators
15:00 UTCJPMorgan Global Manufacturing PMI