ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ PMI Τα στοιχεία PMI δημοσιεύονται κάθε μήνα, νωρίτερα από τα συγκρίσιμα επίσημα οικονομικά στοιχεία

Το πρόγραμμα των μηνιαίων Δελτίων Τύπου για τις έρευνες S&P Global PMI έχει ως εξής:

  • PMI Μεταποίησης: πρώτη εργάσιμη ημέρα
  • PMI Υπηρεσιών: τρίτη εργάσιμη ημέρα
  • PMI Συνολικής Οικονομίας: τρίτη εργάσιμη ημέρα

Η αναγραφόμενη ώρα είναι ώρα UTC

Ημερολόγιο PMI

  • Προσεχώς
2022
30 Νοεμβρίου
22:00 UTCS&P Global Australia Manufacturing PMI
1 Δεκεμβρίου
00:30 UTCS&P Global ASEAN Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Indonesia Manufacturing PMI
00:30 UTCau Jibun Bank Japan Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Malaysia Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Myanmar Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Philippines Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global South Korea Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Taiwan Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Thailand Manufacturing PMI
00:30 UTCS&P Global Vietnam Manufacturing PMI
01:01 UTCAIB Ireland Manufacturing PMI
01:45 UTCCaixin China General Manufacturing PMI
05:00 UTCS&P Global India Manufacturing PMI
06:00 UTCTengri Partners Kazakhstan Manufacturing PMI
06:00 UTCNevi Netherlands Manufacturing PMI
06:00 UTCS&P Global Russia Manufacturing PMI
07:00 UTCIstanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI
08:00 UTCS&P Global Poland Manufacturing PMI
08:15 UTCS&P Global Spain Manufacturing PMI
08:30 UTCS&P Global Czech Republic Manufacturing PMI
08:45 UTCS&P Global Italy Manufacturing PMI
08:45 UTCStanbic IBTC Bank Nigeria PMI
08:50 UTCS&P Global France Manufacturing PMI
08:55 UTCS&P Global / BME Germany Manufacturing PMI
09:00 UTCS&P Global Eurozone Manufacturing PMI
09:00 UTCS&P Global Greece Manufacturing PMI
09:00 UTCS&P Global PMI Ελλάδα - Τομέας Μεταποίησης
09:30 UTCS&P Global / CIPS UK Manufacturing PMI
13:00 UTCS&P Global Brazil Manufacturing PMI
14:30 UTCS&P Global Canada Manufacturing PMI
14:45 UTCS&P Global US Manufacturing PMI
15:00 UTCDavivienda Colombia Manufacturing PMI
15:30 UTCS&P Global Mexico Manufacturing PMI
16:00 UTCJPMorgan Global Manufacturing PMI
16:00 UTCS&P Global PMI Commodity Price & Supply Indicators
4 Δεκεμβρίου
22:00 UTCS&P Global Australia Services PMI
5 Δεκεμβρίου
00:30 UTCS&P Global Hong Kong SAR PMI
00:30 UTCau Jibun Bank Japan Services PMI
00:30 UTCS&P Global Singapore PMI
01:01 UTCAIB Ireland Services PMI
01:45 UTCCaixin China General Services PMI
04:15 UTCS&P Global Egypt PMI
04:15 UTCRiyad Bank Saudi Arabia PMI
05:00 UTCS&P Global India Services PMI
06:00 UTCTengri Partners Kazakhstan Services PMI
06:00 UTCStandard Bank Mozambique PMI
06:00 UTCS&P Global Russia Services PMI
06:00 UTCStanbic Bank Uganda PMI
07:15 UTCS&P Global South Africa PMI
07:30 UTCStanbic Bank Kenya PMI
08:15 UTCS&P Global Spain Services PMI
08:30 UTCStanbic Bank Zambia PMI
08:45 UTCS&P Global Italy Services PMI
08:50 UTCS&P Global France Services PMI
08:55 UTCS&P Global Germany Services PMI
09:00 UTCS&P Global Eurozone Composite PMI
09:00 UTCBLOM Lebanon PMI
09:00 UTCQatar Financial Center PMI
09:30 UTCS&P Global / CIPS UK Services PMI
13:00 UTCS&P Global Brazil Services PMI
14:45 UTCS&P Global US Services PMI
14:45 UTCS&P Global US Sector PMI
16:00 UTCJPMorgan Global Composite PMI
6 Δεκεμβρίου
00:30 UTCS&P Global Asia Sector PMI
08:30 UTCS&P Global Eurozone Construction PMI
08:30 UTCS&P Global France Construction PMI
08:30 UTCS&P Global Germany Construction PMI
08:30 UTCS&P Global Italy Construction PMI
09:00 UTCS&P Global Ghana PMI
09:30 UTCS&P Global Europe Sector PMI
09:30 UTCS&P Global Eurozone Productivity PMI
09:30 UTCS&P Global Sector PMI
09:30 UTCS&P Global / CIPS UK Construction PMI
7 Δεκεμβρίου
04:15 UTCS&P Global United Arab Emirates PMI
07:00 UTCHalifax House Price Index
09:00 UTCS&P Global Copper Users PMI
09:00 UTCS&P Global Aluminium Users PMI
09:00 UTCS&P Global Steel Users PMI
09:30 UTCS&P Global Electronics PMI
8 Δεκεμβρίου
01:01 UTCKPMG / REC UK Report on Jobs
01:01 UTCRoyal Bank of Scotland Report on Jobs
01:01 UTCS&P Global / REC UK Report on Jobs: London
01:01 UTCS&P Global / REC UK Report on Jobs: Midlands
01:01 UTCS&P Global / REC UK Report on Jobs: North
01:01 UTCS&P Global / REC UK Report on Jobs: South
12 Δεκεμβρίου
00:01 UTCNatwest UK Regional PMI
00:01 UTCRoyal Bank of Scotland PMI
00:01 UTCUlster Bank Northern Ireland PMI
01:01 UTCBNP Paribas Real Estate Ireland Construction PMI
13 Δεκεμβρίου
04:15 UTCS&P Global Dubai PMI
22 Δεκεμβρίου
22:00 UTCS&P Global Flash Australia Composite PMI
23 Δεκεμβρίου
00:30 UTCau Jibun Bank Flash Japan Composite PMI
08:15 UTCS&P Global Flash France Composite PMI
08:30 UTCS&P Global Flash Germany Composite PMI
09:00 UTCS&P Global Flash Eurozone Composite PMI
09:30 UTCS&P Global / CIPS Flash UK Composite PMI
14:45 UTCS&P Global Flash US Composite PMI
15:00 UTCS&P Global Investment Manager Index
28 Δεκεμβρίου
09:00 UTCUnicredit Bank Austria Manufacturing PMI