ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ PMI Τα στοιχεία PMI δημοσιεύονται κάθε μήνα, νωρίτερα από τα συγκρίσιμα επίσημα οικονομικά στοιχεία

Αν επιθυμείτε να λάβετε τα δεδομένα στα οποία βασίζονται τα αποτελέσματα του δείκτη PMI, παρακαλώ επικοινωνήστε με: economics@ihsmarkit.com

Η αναγραφόμενη ώρα είναι ώρα UTC

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ PMI

  • Τελευταία Δελτία Τύπου
Νοέμβριος
28 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC UniCredit Bank Austria Manufacturing PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
28 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC Unicredit Bank Austria Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
24 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC au Jibun Bank Flash Japan Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
24 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC au Jibun Bank Flash Japan Composite PMI (日本語) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2022 14:45 UTC S&P Global Flash US Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2022 09:30 UTC S&P Global / CIPS Flash UK Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC S&P Global Flash Eurozone Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC S&P Global Flash Eurozone Composite PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC S&P Global Flash Eurozone Composite PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC S&P Global Flash Eurozone Composite PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC S&P Global Flash Eurozone Composite PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2022 08:30 UTC S&P Global Flash Germany Composite PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2022 08:30 UTC S&P Global Flash Germany Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2022 08:15 UTC S&P Global Flash France Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
23 Νοεμβρίου 2022 08:15 UTC S&P Global Flash France Composite PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
22 Νοεμβρίου 2022 22:00 UTC S&P Global Flash Australia Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Νοεμβρίου 2022 01:01 UTC BNP Paribas Real Estate Ireland Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Νοεμβρίου 2022 00:01 UTC Accenture / S&P Global UK Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Νοεμβρίου 2022 00:01 UTC Accenture / S&P Global Ireland Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Νοεμβρίου 2022 00:01 UTC S&P Global India Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Νοεμβρίου 2022 00:01 UTC S&P Global US Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Νοεμβρίου 2022 00:01 UTC Royal Bank of Scotland PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Νοεμβρίου 2022 00:01 UTC Ulster Bank Northern Ireland PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Νοεμβρίου 2022 00:01 UTC S&P Global Europe Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Νοεμβρίου 2022 00:01 UTC S&P Global Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Νοεμβρίου 2022 00:01 UTC Natwest UK Regional PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Νοεμβρίου 2022 00:01 UTC S&P Global Brazil Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Νοεμβρίου 2022 00:01 UTC S&P Global China Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Νοεμβρίου 2022 00:01 UTC S&P Global France Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Νοεμβρίου 2022 00:01 UTC S&P Global Germany Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Νοεμβρίου 2022 00:01 UTC S&P Global Italy Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Νοεμβρίου 2022 00:01 UTC S&P Global Russia Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Νοεμβρίου 2022 00:01 UTC S&P Global Spain Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
14 Νοεμβρίου 2022 00:01 UTC S&P Global Japan Business Outlook ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
10 Νοεμβρίου 2022 01:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: London ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
10 Νοεμβρίου 2022 01:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: Midlands ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
10 Νοεμβρίου 2022 01:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: North ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
10 Νοεμβρίου 2022 01:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: South ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
10 Νοεμβρίου 2022 01:01 UTC KPMG / REC UK Report on Jobs ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
10 Νοεμβρίου 2022 01:01 UTC Royal Bank of Scotland Report on Jobs ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
9 Νοεμβρίου 2022 04:15 UTC S&P Global Dubai PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
9 Νοεμβρίου 2022 04:15 UTC S&P Global Dubai PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Νοεμβρίου 2022 15:00 UTC S&P Global Investment Manager Index ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Νοεμβρίου 2022 09:30 UTC S&P Global Electronics PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC S&P Global Copper Users PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC S&P Global Aluminium Users PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
8 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC S&P Global Steel Users PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Νοεμβρίου 2022 09:30 UTC S&P Global Sector PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Νοεμβρίου 2022 09:30 UTC S&P Global Eurozone Productivity PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Νοεμβρίου 2022 09:30 UTC S&P Global Europe Sector PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Νοεμβρίου 2022 08:30 UTC S&P Global France Construction PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Νοεμβρίου 2022 08:30 UTC S&P Global Italy Construction PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Νοεμβρίου 2022 08:30 UTC S&P Global Eurozone Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Νοεμβρίου 2022 08:30 UTC S&P Global Germany Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Νοεμβρίου 2022 08:30 UTC S&P Global France Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Νοεμβρίου 2022 08:30 UTC S&P Global Italy Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Νοεμβρίου 2022 08:30 UTC S&P Global Germany Construction PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Νοεμβρίου 2022 07:00 UTC Halifax House Price Index ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
7 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global Asia Sector PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Νοεμβρίου 2022 15:00 UTC JPMorgan Global Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Νοεμβρίου 2022 13:00 UTC S&P Global Brazil Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Νοεμβρίου 2022 13:00 UTC S&P Global Brazil Services PMI (Português) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Νοεμβρίου 2022 09:30 UTC S&P Global / CIPS UK Construction PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Νοεμβρίου 2022 08:55 UTC S&P Global Germany Services PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Νοεμβρίου 2022 08:55 UTC S&P Global Germany Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Νοεμβρίου 2022 08:50 UTC S&P Global France Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Νοεμβρίου 2022 08:50 UTC S&P Global France Services PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Νοεμβρίου 2022 08:45 UTC S&P Global Italy Services PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Νοεμβρίου 2022 08:45 UTC S&P Global Italy Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Νοεμβρίου 2022 08:15 UTC S&P Global Spain Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Νοεμβρίου 2022 08:15 UTC S&P Global Spain Services PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
4 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Services PMI (日本語) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 13:45 UTC S&P Global US Sector PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 13:45 UTC S&P Global US Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 09:30 UTC S&P Global / CIPS UK Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC Qatar Financial Center PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC BLOM Lebanon PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC BLOM Lebanon PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC Qatar Financial Center PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC S&P Global Ghana PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 08:30 UTC Stanbic Bank Zambia PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 07:30 UTC Stanbic Bank Kenya PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 07:15 UTC S&P Global South Africa PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 06:00 UTC Stanbic Bank Uganda PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 06:00 UTC Standard Bank Mozambique PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 06:00 UTC S&P Global Russia Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Services PMI (Russian) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 06:00 UTC Standard Bank Mozambique PMI (Português) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 05:00 UTC S&P Global India Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 04:15 UTC S&P Global United Arab Emirates PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 04:15 UTC S&P Global United Arab Emirates PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 04:15 UTC S&P Global Egypt PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 04:15 UTC S&P Global Egypt PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 01:45 UTC Caixin China General Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 01:45 UTC Caixin China General Services PMI (中文) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 01:01 UTC AIB Ireland Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global Singapore PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global Hong Kong SAR PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
3 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global Hong Kong SAR PMI (中文) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 22:00 UTC S&P Global Australia Services PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 15:00 UTC S&P Global PMI Commodity Price & Supply Indicators ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 15:00 UTC JPMorgan Global Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 08:55 UTC S&P Global / BME Germany Manufacturing PMI (Deutsch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 08:55 UTC S&P Global / BME Germany Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 08:50 UTC S&P Global France Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 08:50 UTC S&P Global France Manufacturing PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 08:45 UTC S&P Global Italy Manufacturing PMI (Italiano) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 08:45 UTC S&P Global Italy Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 08:15 UTC S&P Global Spain Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 08:15 UTC S&P Global Spain Manufacturing PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 08:00 UTC S&P Global Poland Manufacturing PMI (Język Polski) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 08:00 UTC S&P Global Poland Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 04:15 UTC Riyad Bank Saudi Arabia PMI (Arabic) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 04:15 UTC Riyad Bank Saudi Arabia PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global Philippines Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Thai) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Vietnamese) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Indonesian) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Burmese) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Tagalog) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
2 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global Philippines Manufacturing PMI (Tagalog) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 15:30 UTC S&P Global Mexico Manufacturing PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 15:30 UTC S&P Global Mexico Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 15:00 UTC Davivienda Colombia Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 15:00 UTC Davivienda Colombia Manufacturing PMI (Español) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 13:45 UTC S&P Global US Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 13:30 UTC S&P Global Canada Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 13:30 UTC S&P Global Canada Manufacturing PMI (Français) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 13:00 UTC S&P Global Brazil Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 13:00 UTC S&P Global Brazil Manufacturing PMI (Português) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 09:30 UTC S&P Global / CIPS UK Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC S&P Global Greece Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 09:00 UTC S&P Global PMI Ελλάδα - Τομέας Μεταποίησης ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 08:45 UTC Stanbic IBTC Bank Nigeria PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 08:30 UTC S&P Global Czech Republic Manufacturing PMI (Čeština) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 08:30 UTC S&P Global Czech Republic Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 08:00 UTC Nevi Netherlands Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 08:00 UTC Nevi Netherlands Manufacturing PMI (Dutch) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Türkiye Manufacturing PMI (Türkçe) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 06:00 UTC S&P Global Russia Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Manufacturing PMI (Russian) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 05:00 UTC S&P Global India Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI (中文) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 01:01 UTC AIB Ireland Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global Taiwan Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global South Korea Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI (日本語) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global South Korea Manufacturing PMI (Korean) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global Myanmar Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global Thailand Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global Indonesia Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global Vietnam Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global Malaysia Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global Indonesia Manufacturing PMI (Indonesian) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global Thailand Manufacturing PMI (Thai) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global Myanmar Manufacturing PMI (Burmese) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global Vietnam Manufacturing PMI (Vietnamese) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
1 Νοεμβρίου 2022 00:30 UTC S&P Global Taiwan Manufacturing PMI (中文) ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
Οκτώβριος
31 Οκτωβρίου 2022 22:00 UTC S&P Global Australia Manufacturing PMI ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
31 Οκτωβρίου 2022 01:01 UTC UK Household Interest Rates Expectations Index ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ