ทั่วโลก PMI ผลผลิตรวม ก.พ.: 52.1 ▲
สหรัฐอเมริกา PMI ผลผลิตรวม ก.พ.: 50.1 ▲
จีน PMI ผลผลิตรวม ก.พ.: 54.2 ▲
ยูโรโซน PMI ผลผลิตรวม ก.พ.: 52.0 ▲
ญี่ปุ่น PMI ผลผลิตรวม มี.ค.: 51.9 ▲
สหราชอาณาจักร PMI ผลผลิตรวม ก.พ.: 53.1 ▲
อาเซียน PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 51.5 ▲
ออสเตรเลีย PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 48.7 ▼
ออสเตรีย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 47.1 ▼
บราซิล PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 49.2 ▲
แคนาดา PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 52.4 ▲
จีน PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 51.6 ▲
สาธารณรัฐเชก PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 44.3 ▼
อียิปต์ PMI ก.พ.: 46.9 ▲
ยูโรโซน PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 48.5 ▼
ฝรั่งเศส PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 47.4 ▼
เยอรมนี PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 46.3 ▼
ทั่วโลก PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 50.0 ▲
กรีซ PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 51.7 ▲
ฮ่องกง PMI ก.พ.: 53.9 ▲
อินเดีย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 55.3 ▼
อินโดนีเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 51.2 ▼
ไอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 51.3 ▲
อิตาลี PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 52.0 ▲
ญี่ปุ่น PMI สำหรับภาคการผลิต มี.ค.: 48.6 ▲
เคนยา PMI ก.พ.: 46.6 ▼
เลบานอน PMI ก.พ.: 48.8 ▲
มาเลเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 48.4 ▲
เม็กซิโก PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 51.0 ▲
พม่า PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 51.1 ▲
เนเธอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 48.7 ▼
ไนจีเรีย PMI ก.พ.: 44.7 ▼
ฟิลิปปินส์ PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 52.7 ▼
โปแลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 48.5 ▲
รัสเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 53.6 ▲
ซาอุดิอาระเบีย PMI ก.พ.: 59.8 ▲
สิงคโปร์ PMI ก.พ.: 49.6 ▼
แอฟริกาใต้ PMI ก.พ.: 50.5 ▲
เกาหลีใต้ PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 48.5
สเปน PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 50.7 ▲
ไต้หวัน PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 49.0 ▲
ไทย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 54.8 ▲
ตุรกี PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 50.1
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ PMI ก.พ.: 54.3 ▲
สหราชอาณาจักร PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 49.3 ▲
สหรัฐอเมริกา PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 47.3 ▲
เวียดนาม PMI สำหรับภาคการผลิต ก.พ.: 51.2 ▲