ทั่วโลก PMI ผลผลิตรวม ต.ค.: 49.0 ▼
สหรัฐอเมริกา PMI ผลผลิตรวม พ.ย.: 46.3 ▼
จีน PMI ผลผลิตรวม ต.ค.: 48.3 ▼
ยูโรโซน PMI ผลผลิตรวม พ.ย.: 47.8 ▲
ญี่ปุ่น PMI ผลผลิตรวม พ.ย.: 48.9 ▼
สหราชอาณาจักร PMI ผลผลิตรวม พ.ย.: 48.3 ▲
อาเซียน PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 51.6 ▼
ออสเตรเลีย PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 51.5 ▼
ออสเตรีย PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 46.6
บราซิล PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 50.8 ▼
แคนาดา PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 48.8 ▼
จีน PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 49.2 ▲
สาธารณรัฐเชก PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 41.7 ▼
อียิปต์ PMI ต.ค.: 47.7 ▲
ยูโรโซน PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 47.3 ▲
ฝรั่งเศส PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 49.1 ▲
เยอรมนี PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 46.7 ▲
ทั่วโลก PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 49.4 ▼
กรีซ PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 48.1 ▼
ฮ่องกง PMI ต.ค.: 49.3 ▲
อินเดีย PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 53.5 ▲
อินโดนีเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 51.8 ▼
ไอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 51.4 ▼
อิตาลี PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 46.5 ▼
ญี่ปุ่น PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 49.4 ▼
เคนยา PMI ต.ค.: 50.2 ▼
เลบานอน PMI ต.ค.: 49.1 ▲
มาเลเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 48.7 ▼
เม็กซิโก PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 50.3
พม่า PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 45.7 ▲
เนเธอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 47.9 ▼
ไนจีเรีย PMI ต.ค.: 53.6 ▼
ฟิลิปปินส์ PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 52.6 ▼
โปแลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 42.0 ▼
รัสเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 50.7 ▼
ซาอุดิอาระเบีย PMI ต.ค.: 57.2 ▲
สิงคโปร์ PMI ต.ค.: 57.7 ▲
แอฟริกาใต้ PMI ต.ค.: 49.5 ▲
เกาหลีใต้ PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 48.2 ▲
สเปน PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 44.7 ▼
ไต้หวัน PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 41.5 ▼
ไทย PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 51.6 ▼
ตุรกี PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 46.4 ▼
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ PMI ต.ค.: 56.6 ▲
สหราชอาณาจักร PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 46.2 ▲
สหรัฐอเมริกา PMI สำหรับภาคการผลิต พ.ย.: 47.6 ▼
เวียดนาม PMI สำหรับภาคการผลิต ต.ค.: 50.6 ▼