รายงาน PMI ที่ออก ข้อมูล PMI จะออกทุกเดือน ก่อนข้อมูลทางเศรษฐกิจอย่างเป็นทางการที่เทียบเท่ากัน

หากต้องการรับข้อมูล PMI อ้างอิง โปรดติดต่อ economics@ihsmarkit.com

เวลาที่ออกรายงานแสดงในเขตเวลา UTC

รายงาน PMI ที่ออก

  • ล่าสุด
มีนาคม
24 มีนาคม 2566 00:30 UTC au Jibun Bank Flash Japan Composite PMI ดูเพิ่มเติม
24 มีนาคม 2566 00:30 UTC au Jibun Bank Flash Japan Composite PMI (日本語) ดูเพิ่มเติม
23 มีนาคม 2566 22:00 UTC Judo Bank Flash Australia Composite PMI ดูเพิ่มเติม
14 มีนาคม 2566 14:00 UTC S&P Global Investment Manager Index ดูเพิ่มเติม
13 มีนาคม 2566 11:00 UTC GEP Global Supply Chain Volatility Index ดูเพิ่มเติม
13 มีนาคม 2566 01:01 UTC BNP Paribas Real Estate Ireland Construction PMI ดูเพิ่มเติม
13 มีนาคม 2566 00:01 UTC Royal Bank of Scotland PMI ดูเพิ่มเติม
13 มีนาคม 2566 00:01 UTC Ulster Bank Northern Ireland PMI ดูเพิ่มเติม
13 มีนาคม 2566 00:01 UTC Natwest UK Regional PMI ดูเพิ่มเติม
9 มีนาคม 2566 04:15 UTC S&P Global Dubai PMI ดูเพิ่มเติม
9 มีนาคม 2566 04:15 UTC S&P Global Dubai PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
8 มีนาคม 2566 01:01 UTC KPMG / REC UK Report on Jobs ดูเพิ่มเติม
8 มีนาคม 2566 01:01 UTC Royal Bank of Scotland Report on Jobs ดูเพิ่มเติม
8 มีนาคม 2566 01:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: London ดูเพิ่มเติม
8 มีนาคม 2566 01:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: Midlands ดูเพิ่มเติม
8 มีนาคม 2566 01:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: North ดูเพิ่มเติม
8 มีนาคม 2566 01:01 UTC S&P Global / REC UK Report on Jobs: South ดูเพิ่มเติม
7 มีนาคม 2566 09:30 UTC S&P Global Electronics PMI ดูเพิ่มเติม
7 มีนาคม 2566 09:00 UTC S&P Global Copper Users PMI ดูเพิ่มเติม
7 มีนาคม 2566 09:00 UTC S&P Global Aluminium Users PMI ดูเพิ่มเติม
7 มีนาคม 2566 09:00 UTC S&P Global Steel Users PMI ดูเพิ่มเติม
7 มีนาคม 2566 07:00 UTC Halifax House Price Index ดูเพิ่มเติม
6 มีนาคม 2566 09:30 UTC S&P Global Sector PMI ดูเพิ่มเติม
6 มีนาคม 2566 09:30 UTC S&P Global Europe Sector PMI ดูเพิ่มเติม
6 มีนาคม 2566 09:30 UTC S&P Global Eurozone Productivity PMI ดูเพิ่มเติม
6 มีนาคม 2566 09:30 UTC S&P Global / CIPS UK Construction PMI ดูเพิ่มเติม
6 มีนาคม 2566 09:00 UTC Qatar Financial Center PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
6 มีนาคม 2566 09:00 UTC Qatar Financial Center PMI ดูเพิ่มเติม
6 มีนาคม 2566 08:30 UTC S&P Global Germany Construction PMI ดูเพิ่มเติม
6 มีนาคม 2566 08:30 UTC S&P Global France Construction PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
6 มีนาคม 2566 08:30 UTC S&P Global Italy Construction PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
6 มีนาคม 2566 08:30 UTC S&P Global Germany Construction PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
6 มีนาคม 2566 08:30 UTC S&P Global France Construction PMI ดูเพิ่มเติม
6 มีนาคม 2566 08:30 UTC S&P Global Italy Construction PMI ดูเพิ่มเติม
6 มีนาคม 2566 08:30 UTC S&P Global Eurozone Construction PMI ดูเพิ่มเติม
6 มีนาคม 2566 00:30 UTC S&P Global Asia Sector PMI ดูเพิ่มเติม
5 มีนาคม 2566 04:15 UTC S&P Global Egypt PMI ดูเพิ่มเติม
5 มีนาคม 2566 04:15 UTC Riyad Bank Saudi Arabia PMI ดูเพิ่มเติม
5 มีนาคม 2566 04:15 UTC Riyad Bank Saudi Arabia PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
5 มีนาคม 2566 04:15 UTC S&P Global Egypt PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 16:00 UTC JPMorgan Global Composite PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 14:45 UTC S&P Global US Services PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 14:45 UTC S&P Global US Sector PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 13:00 UTC S&P Global Brazil Services PMI (Português) ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 13:00 UTC S&P Global Brazil Services PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 09:30 UTC S&P Global / CIPS UK Services PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 09:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 09:00 UTC BLOM Lebanon PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 09:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 09:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 09:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 09:00 UTC BLOM Lebanon PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 09:00 UTC S&P Global Ghana PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 09:00 UTC S&P Global Eurozone Composite PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 08:55 UTC S&P Global Germany Services PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 08:55 UTC S&P Global Germany Services PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 08:50 UTC S&P Global France Services PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 08:50 UTC S&P Global France Services PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 08:45 UTC S&P Global Italy Services PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 08:45 UTC S&P Global Italy Services PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 08:30 UTC Stanbic Bank Zambia PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 08:15 UTC S&P Global Spain Services PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 08:15 UTC S&P Global Spain Services PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 07:30 UTC Stanbic Bank Kenya PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 07:15 UTC S&P Global South Africa PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 06:00 UTC S&P Global Russia Services PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 06:00 UTC Standard Bank Mozambique PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 06:00 UTC Stanbic Bank Uganda PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Services PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 06:00 UTC Standard Bank Mozambique PMI (Português) ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Services PMI (Russian) ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 05:00 UTC S&P Global India Services PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 04:15 UTC S&P Global United Arab Emirates PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 04:15 UTC S&P Global United Arab Emirates PMI (Arabic) ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 01:45 UTC Caixin China General Services PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 01:45 UTC Caixin China General Services PMI (中文) ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 01:01 UTC AIB Ireland Services PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Services PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 00:30 UTC S&P Global Singapore PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 00:30 UTC S&P Global Hong Kong SAR PMI ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 00:30 UTC S&P Global Hong Kong SAR PMI (中文) ดูเพิ่มเติม
3 มีนาคม 2566 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Services PMI (日本語) ดูเพิ่มเติม
2 มีนาคม 2566 22:00 UTC Judo Bank Australia Services PMI ดูเพิ่มเติม
2 มีนาคม 2566 00:30 UTC S&P Global South Korea Manufacturing PMI (Korean) ดูเพิ่มเติม
2 มีนาคม 2566 00:30 UTC S&P Global South Korea Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 16:00 UTC JPMorgan Global Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 16:00 UTC S&P Global PMI Commodity Price & Supply Indicators ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 15:30 UTC S&P Global Mexico Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 15:30 UTC S&P Global Mexico Manufacturing PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 15:00 UTC Davivienda Colombia Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 15:00 UTC Davivienda Colombia Manufacturing PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 14:45 UTC S&P Global US Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 14:30 UTC S&P Global Canada Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 14:30 UTC S&P Global Canada Manufacturing PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 13:00 UTC S&P Global Brazil Manufacturing PMI (Português) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 13:00 UTC S&P Global Brazil Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 09:30 UTC S&P Global / CIPS UK Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 09:00 UTC S&P Global Greece Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 09:00 UTC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 09:00 UTC S&P Global Greece Manufacturing PMI (Ελληνικά) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 09:00 UTC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 09:00 UTC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 09:00 UTC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 09:00 UTC S&P Global Eurozone Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 08:55 UTC S&P Global / BME Germany Manufacturing PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 08:55 UTC S&P Global / BME Germany Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 08:50 UTC S&P Global France Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 08:50 UTC S&P Global France Manufacturing PMI (Français) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 08:45 UTC S&P Global Italy Manufacturing PMI (Italiano) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 08:45 UTC Stanbic IBTC Bank Nigeria PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 08:45 UTC S&P Global Italy Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 08:30 UTC S&P Global Czech Republic Manufacturing PMI (Čeština) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 08:30 UTC S&P Global Czech Republic Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 08:15 UTC S&P Global Spain Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 08:15 UTC S&P Global Spain Manufacturing PMI (Español) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 08:00 UTC S&P Global Poland Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 08:00 UTC S&P Global Poland Manufacturing PMI (Język Polski) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Türkiye Manufacturing PMI (Türkçe) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 07:00 UTC Istanbul Chamber of Industry Turkey Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 06:00 UTC S&P Global Russia Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 06:00 UTC Nevi Netherlands Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Manufacturing PMI (Russian) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 06:00 UTC Nevi Netherlands Manufacturing PMI (Dutch) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 06:00 UTC Tengri Partners Kazakhstan Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 05:00 UTC S&P Global India Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 01:45 UTC Caixin China General Manufacturing PMI (中文) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 01:01 UTC AIB Ireland Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 00:30 UTC S&P Global Taiwan Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 00:30 UTC S&P Global Indonesia Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 00:30 UTC S&P Global Vietnam Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 00:30 UTC S&P Global Malaysia Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 00:30 UTC S&P Global Thailand Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 00:30 UTC S&P Global Philippines Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 00:30 UTC S&P Global Myanmar Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 00:30 UTC au Jibun Bank Japan Manufacturing PMI (日本語) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 00:30 UTC S&P Global Vietnam Manufacturing PMI (Vietnamese) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Vietnamese) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Indonesian) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 00:30 UTC S&P Global Indonesia Manufacturing PMI (Indonesian) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 00:30 UTC S&P Global PMI สำหรับภาคการผลิตในประเทศไทย ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 00:30 UTC S&P Global PMI สำหรับภาคการผลิตในอาเซียน ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 00:30 UTC S&P Global Myanmar Manufacturing PMI (Burmese) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Burmese) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 00:30 UTC S&P Global ASEAN Manufacturing PMI (Tagalog) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 00:30 UTC S&P Global Philippines Manufacturing PMI (Tagalog) ดูเพิ่มเติม
1 มีนาคม 2566 00:30 UTC S&P Global Taiwan Manufacturing PMI (中文) ดูเพิ่มเติม
กุมภาพันธ์
28 กุมภาพันธ์ 2566 22:00 UTC Judo Bank Australia Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
24 กุมภาพันธ์ 2566 09:00 UTC Unicredit Bank Austria Manufacturing PMI ดูเพิ่มเติม
24 กุมภาพันธ์ 2566 09:00 UTC UniCredit Bank Austria Manufacturing PMI (Deutsch) ดูเพิ่มเติม