ทั่วโลก PMI ผลผลิตรวม ก.ค.: 50.8 ▼
สหรัฐอเมริกา PMI ผลผลิตรวม ก.ค.: 47.7 ▼
จีน PMI ผลผลิตรวม ก.ค.: 54.0 ▼
ยูโรโซน PMI ผลผลิตรวม ก.ค.: 49.9 ▼
ญี่ปุ่น PMI ผลผลิตรวม ก.ค.: 50.2 ▼
สหราชอาณาจักร PMI ผลผลิตรวม ก.ค.: 52.1 ▼
อาเซียน PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 52.2 ▲
ออสเตรเลีย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 55.7 ▼
ออสเตรีย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 51.7 ▲
บราซิล PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 54.0 ▼
แคนาดา PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 52.5 ▼
จีน PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 50.4 ▼
สาธารณรัฐเชก PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 46.8 ▼
อียิปต์ PMI ก.ค.: 46.4 ▲
ยูโรโซน PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 49.8 ▼
ฝรั่งเศส PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 49.5 ▼
เยอรมนี PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 49.3 ▼
ทั่วโลก PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 51.1 ▼
กรีซ PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 49.1 ▼
ฮ่องกง PMI ก.ค.: 52.3 ▼
อินเดีย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 56.4 ▲
อินโดนีเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 51.3 ▲
ไอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 51.8 ▼
อิตาลี PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 48.5 ▼
ญี่ปุ่น PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 52.1 ▼
เคนยา PMI ก.ค.: 46.3 ▼
เลบานอน PMI ก.ค.: 49.9 ▲
มาเลเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 50.6 ▲
เม็กซิโก PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 48.5 ▼
พม่า PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 46.5 ▼
เนเธอร์แลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 54.5 ▼
ไนจีเรีย PMI ก.ค.: 53.2 ▲
ฟิลิปปินส์ PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 50.8 ▼
โปแลนด์ PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 42.1 ▼
รัสเซีย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 50.3 ▼
ซาอุดิอาระเบีย PMI ก.ค.: 56.3 ▼
สิงคโปร์ PMI ก.ค.: 58.0 ▲
แอฟริกาใต้ PMI ก.ค.: 52.7 ▲
เกาหลีใต้ PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 49.8 ▼
สเปน PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 48.7 ▼
ไต้หวัน PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 44.6 ▼
ไทย PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 52.4 ▲
ตุรกี PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 46.9 ▼
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ PMI ก.ค.: 55.4 ▲
สหราชอาณาจักร PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 52.1 ▼
สหรัฐอเมริกา PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 52.2 ▼
เวียดนาม PMI สำหรับภาคการผลิต ก.ค.: 51.2 ▼