Toàn cầu PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg2: 52.1 ▲
Mỹ PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg3: 53.3 ▲
Trung Quốc PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg2: 54.2 ▲
Khu vực đồng Euro PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg3: 54.1 ▲
Nhật Bản PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg3: 51.9 ▲
Vương quốc Anh PMI SẢN LƯỢNG TỔNG HỢP Thg3: 52.2 ▼
ASEAN PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 51.5 ▲
Australia PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 48.7 ▼
Áo PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 47.1 ▼
Brazil PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 49.2 ▲
Canada PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 52.4 ▲
Trung Quốc PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 51.6 ▲
Cộng hòa Séc PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 44.3 ▼
Ai Cập PMI Thg2: 46.9 ▲
Khu vực đồng Euro PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 48.5 ▼
Pháp PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 47.7 ▼
Đức PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 44.4 ▼
Toàn cầu PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 50.0 ▲
Hy Lạp PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 51.7 ▲
Hồng Kông PMI Thg2: 53.9 ▲
Ấn Độ PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 55.3 ▼
In-đô-nê-xia PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 51.2 ▼
Cộng hòa Ireland PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 51.3 ▲
Ý PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 52.0 ▲
Nhật Bản PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 48.6 ▲
Kenya PMI Thg2: 46.6 ▼
Lebanon PMI Thg2: 48.8 ▲
Ma-lai-xi-a PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 48.4 ▲
Mê-hi-cô PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 51.0 ▲
Myanmar PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 51.1 ▲
Hà Lan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 48.7 ▼
Nigeria PMI Thg2: 44.7 ▼
Philippines PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 52.7 ▼
Ba Lan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 48.5 ▲
Nga PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 53.6 ▲
Ả-rập Xê-út PMI Thg2: 59.8 ▲
Xing-ga-po PMI Thg2: 49.6 ▼
Nam Phi PMI Thg2: 50.5 ▲
Hàn Quốc PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 48.5
Tây Ban Nha PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 50.7 ▲
Đài Loan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 49.0 ▲
nước Thái Lan PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 54.8 ▲
Thổ Nhĩ Kỳ PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 50.1
Các Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất PMI Thg2: 54.3 ▲
Vương quốc Anh PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 48.0 ▼
Mỹ PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg3: 49.3 ▲
Việt Nam PMI NGÀNH SẢN XUẤT Thg2: 51.2 ▲